Звіт про обсяг платежів за договорами


Звіт про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг за звітний період (2019 рік)