Водовідведення


Стічні води  по каналізаційним колекторам  надходять до каналізаційних насосних станцій, які здійснюють перекачку стоків до очисних споруд КП «Марганецьке ВУВКГ’’ ДОР’». Стічні води надходять по двом напірним колекторам Ø 500мм від підприємств і населення міста в приймальний лоток. В приймальному лотку знаходиться камера гасіння потоку. Перш ніж вода потрапляє на решітки, вона проходить камеру гасіння потоку.

Приймальний лоток призначений для розподілу стоків, що прямують по каналу, який веде до решіток.
Решітки призначені для затримування великих плаваючих речовин і встановлені на шляху руху води похило під кутом 60-700 до горизонту в кількості трьох штук. Затримані на решітках великі плаваючі речовини видаляються своєчасно вручну, в спеціально відведену для цього тару. Затриманні на решітках відходи підлягають сортуванню і дробленню. Одночасно очисні споруди можуть приймати нечистоти із вигрібних ям, які транспортуються спеціальним транспортом. Для цього проектом передбачена зливна станція.
Далі стічні води, які пройшли попередню очистку, потрапляють на горизонтальні пісколовки з круговим рухом води. Видалення піску з пісколовки проводиться щодня (щоб уникнути загнивання органічної частини осаду). Пісок, затриманий в приямках секції пісколовок, відділяється гідроелеватором в теплу пору року (при температурі повітря до О0С) на піскових бункерів, в холодну пору року (при температурі повітря нижче О0С) до піскових карт.
Із пісколовки стоки направляються по лотку Паршаля на розподільчу чашу первинних відстійників №1,2,3. Вода потрапляє до нижньої частини відстійника, де відбувається процес осаду зважених часток. Осілий осадок  із стічних вод на дно первинного відстійника, згрібається за допомогою скреберів, встановлених на рухомій фермі, в муловий приямок.

Речовини, спливаючі на поверхню відстійника, а також плівку із масел і жирів видаляють за допомогою напівзануреної дошки, встановленої на фермі, і періодично занурюваного  металевого бункера, з якого спливаючі речовини по окремому трубопроводу потрапляють в жирозбірник. Відкачку жирозбірника проводять по мірі накопичення.
Стічні води із відстійника направляються в двокоридорні аеротенки. Аераційна система складається із фільтросних труб, укладених в ряд, і підведених до них воздуховодів. Подача повітря здійснюється із споруди блока повітродувів. Повітря, яке безперервно подається в аеротенки забезпечує активний мул киснем, необхідним для життєдіяльності мікроорганізмів, а також сприяє хімічному окисленню деяких видів забруднюючих речовин, що знаходяться в зваженому, колоїдному і розчиненому стані. Аеротенки забезпечують біологічне очищення стічних вод.
Після аеротенків суміш стічних вод з активним мулом по самопливному колектору направляється на розподільну чашу трьох радіальних вторинних відстійників №1,2,3 із гребінчастим переливом. Розподільна чаша облаштована трьома шиберами, які дозволяють регулювати подачу мулової суміші на кожен відстійник окремо. Мулова суміш при відстоюванні розподіляється на очищені стоки і активний мул. Активний мул із нижньої частини відстійника збирається ілососами, які розміщенні на рухомій фермі вторинного відстійника і направляється по самоплинному колектору в резервуар активного мулу, звідки центробіжними насосами направляється знову в аеротенки. Випорожнення вторинного відстійника і аеротенків відбувається центробіжними насосами. Насосне обладнання для перекачки активного мулу, випорожнення вторинного відстійника і аеротенків знаходяться в насосній при блоці воздуходувів.
Із вторинних відстійників очищені стічні води по самоплинному колектору направляються в розподільчу камеру. По напрямку руху очищені стоки підлягають дизинфекції шляхом хлорування гіпохлоритом натрія марки А.

Фото очисних споруд: