Загальна інформация


Комунальне підприємство «Марганецьке виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Дніпропетровської обласної ради» створене 01.05.1969 року, розташоване за адресою: м. Марганець, Дніпропетровської області, вул. Дніпровська, 2а, поштовий індекс 53400.
Підприємство діє на підставі ліцензії серії АЕ № 575972 і здійснює централізоване водопостачання та водовідведення, надані національною комісією, з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на термін з 11.06.2015 р. по 10.06.2020 р.
КП «Марганецьке ВУВКГ» ДОР» є комунальним підприємством і підпорядковується безпосередньо Дніпропетровській обласній раді, яка контролює його діяльність, затверджує план розвитку, бюджет, напрямки інвестування.
Основною виробничою діяльністю КП «Марганецьке ВУВКГ» ДОР» є підготовка і забезпечення населення водою питної якості, комунально-побутових об’єктів і промислових підприємств міста Марганця, смт Томаківка і Томаківського району й експлуатація водопровідних і каналізаційних систем.  Також прийом в систему каналізації господарсько-побутових стічних вод від житлового фонду міста, виробничих і господарсько-побутових стічних вод від промислових підприємств і їх очищення на обладнаних для цього процесу спорудах.
Згідно з статистичними даними, чисельність населення в зоні обслуговування підприємства складає:
м. Марганець — 49 411 чол.
смт. Томаківка та Томаківський р-н — 25 834 чол.Чисельність працюючих в КП «Марганецьке ВУВКГ»ДОР» : 316 чол.,
у т. ч.: робітники — 247 чол.
фахівці, керівники та технічні службовці — 69 чол.
До складу КП «Марганецьке ВУВКГ» Дніпропетровської обласної ради» входять такі структурні підрозділи:
Управління ВКГ
     Працівники управління визначають шляхи і методи виконання завдань, поставлених перед підприємством, забезпечують отримання необхідних матеріально-технічних ресурсів, організовують працю на виробництві, забезпечують безперебійну роботу підприємства, керують роботою по впровадженню нової техніки і технологій.
Цех насосно-фільтрувальної станції (у т.ч. хіміко-бактеріологічна лабораторія мережі водопроводу)
Цехом здійснюється забір води з Каховського водосховища у водоприймач насосної станції першого підйому. Насосами вода по трьом водоводам подається на насосно-фільтрувальну станцію другого підйому, яка розташована на відстані 5,8 км від насосної станції першого підйому. Частина свіжої технічної (річкової) води із цих водогонів без спеціальної очистки подається населенню на зрошення.
До поданої з першого підйому води додаються розчини реагентів, які дозуються насосами-дозаторами (або ежекторами) та подаються в змішувач. Після змішування з реагентами вода самопливом надходить через камери реакції в горизонтальні відстійники, і після відстоювання — на швидкі фільтри.
Освітлена і відфільтрована вода, після вторинного хлорування (під фільтрами) надходить у резервуари чистої води.
Далі очищена і знезаражена питна вода надходить до машинного залу другого підйому, звідки насосами
по водопровідним мережам подається споживачам.
Водопровідні насосні станції
Робота насосних станцій полягає в тому, щоб подати питну воду на підвищуючі насосні станції, які розташовані:
— в районі селища Максимівка (м. Марганець),
— в смт. Томаківка,
— селище Мирове.
Для забезпечення віддалених районів міста, а також мешканців Томаківського району питною водою з належним тиском.
Цех очищення і відведення стоків
(у т.ч. каналізаційні насосні станції (КНС), хіміко-бактеріологічна лабораторія з контролю стічних вод)
Системи каналізації призначені для приймання, відводу і очистки каналізаційних стоків від населення, установ, комунально-побутових і промислових підприємств.
Стічні води  по каналізаційним колекторам  поступають на каналізаційні насосні станції (далі КНС) КНС №1, КНС №3, КНС №5, КНС №7, далі на КНС №6, яка здійснює перекачку стоків на очисні споруди каналізації  по двох напірних колекторах діаметром 500 мм.
На очисних спорудах каналізації стічні води проходять повне механічне і біологічне очищення.
Цех вдопровідно-каналізаційних мереж
Цех водопровідно-каналізаційних мереж відповідає за технічне обслуговування систем водопровідних та каналізаційних мереж.
Здійснює контроль за технічним станом і збереженням мереж водопроводу та каналізації, встановлених санітарно-технічних приладів, пристроїв та обладнання. Проводить огляди, профілактичне обслуговування, ремонт, а також впроваджує заходи з метою запобігання аваріям та ліквідації їх наслідків. Забезпечує утримання систем у належному технічному і санітарному стані, ліквідацію витоків, засмічень з систем централізованого водопостачання та водовідведення. Виконує роботи з усунення несправностей, які вимагають негайних заходів, налагодження і регулювання технічного обладнання, підготовку систем водопроводу та каналізації до експлуатації в осінньо-зимовий та весняно-літній періоди, ведення технічної документації та звітності.
Автотрпнспортний цех
Автомобільний цех створено для забезпечення своєчасного виконання виробничих питань з доставки спеціалістів та робітників на місця виконання запланованих та термінових робіт, а також для виконання спеціалізованих робіт.
В умовах автотранспортного цеху виконуються технічне обслуговування та поточний ремонт транспортних засобів з метою їхнього утримання у технічно-справному стані, а також своєчасного випуску на лінію.
До складу автотранспортного парку автомобільного цеху входять легкові, вантажні, асенізаційні автомобілі, дорожньо-будівельна  техніка та інші транспортні засоби.
Завдяки  злагодженій  роботі всіх структурних підрозділів підприємства, марганчани та мешканці Томаківського р-ну отримують воду. А також з метою покращання надання послуг з водопостачання та водовідведення, скорочення витрат на виробництво питної води, очистку стічних вод, на підприємстві постійно проводиться робота, направлена на модернізацію виробництва, впровадження новітніх технологій з водопідготовки і очищення питної води та стоків, заходи з енергозбереження.